Formålsparagrafen

Formålsparagrafen

Opplæringen i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og fremtiden og gi elevene og lærlingene historisk innsiktEvnen til å forstå og vurdere hendelser, tradisjoner, og utviklinger fra fortiden. og kulturell innsiktForståelsen av ulike kulturelle uttrykk, verdier og normer..

Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respektPrinsippet om at alle mennesker har en iboende verdi. for menneskeverdAlle menneskers iboende verdi og rett til respekt og etikk i behandlingen. og naturen, på åndsfrihetRetten og evnen til å tenke, tro, og uttrykke seg fritt., nestekjærlighetViljen til å hjelpe og vise omsorg for andre mennesker., tilgivelse, likeverd og solidaritetEn følelse av enhet og samhold som motiverer til støtte og hjelp..

Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskapInformasjon, forståelse, og ferdigheter ervervet gjennom erfaring eller utdanning., ferdigheterSpesifikke evner og teknikker lært gjennom praksis og opplæring. og holdninger for å kunne mestre livene sine. De skal få utfolde skapergledeGlede ved å skape, utforske, og uttrykke seg kreativt. og engasjement og utforskertrangNysgjerrighet og ønske om å søke ny kunnskap og opplevelser..

Elevene og lærlingene skal lære å tenke kritiskAnalysering av fakta og ideer for å forme en begrunnet mening. og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkningMuligheten for å ha innflytelse eller delta i beslutningsprosesser..

Skolen og lærebedriften skal møte elevene og lærlingene med tillitTroen på påliteligheten, integriteten, og evnen hos en person eller organisasjon. og respektEn følelse av beundring eller anerkjennelse for noen eller noe., og gi dem utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler.