Abonnementsvilkår

Vilkår for abonnement i Noteklubben. Sist oppdatert: 29.12.2023

1. INNLEDNING

Noteklubben

Disse vilkårene, andre vilkår som finnes på Noteklubbens nettsider, og eventuelle spesifikke vilkår som gjelder enkelttjenester som tilbys av Noteklubben, regulerer din bruk av Noteklubbens tjenester. 

Gjennom å bruke tjenestene til Noteklubben, godkjenner du disse vilkårene og forplikter deg til å følge dem. Det er NoTe (Norwegian Teaching) som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i tjenestene som tilbys av Noteklubben. 

Noteklubben-konto

For å få tilgang til enkelte tjenester og funksjonalitet hos Noteklubben, må du opprette en brukerkonto gjennom Noteklubben (“Noteklubben-konto”). 

En Noteklubben-konto er en påloggings- og betalingsløsning for www.noteklubben.no. Din Noteklubben-konto er personlig og du har ansvar for all aktivitet som skjer gjennom denne. Fra tid til annen vil vi gjøre mindre oppdateringer i vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg på forhånd. 

2. BESTILLING OG BETALING

Aldersgrensen for å bestille abonnement på Noteklubben er 18 år. Abonnement på Noteklubbens digitale tjenester er til personlig og privat bruk. Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på www.noteklubben.no

Noteklubben forbeholder seg retten til å foreta prisendringer for ditt abonnement. Det vil varsles om prisendringer minimum 30 dager i forkant. Varsling vil skje på e-post. 

Dersom prisendringen er høyere enn endringen i konsumprisindeksen skulle tilsi, vil du som forbruker ha anledning til å si opp avtalen med oss med virkning fra det tidspunktet prisendringen trer i kraft. Merk at denne oppsigelsesadgangen ikke gjelder ved første gangs prisendring etter avtaleinngåelsen der den opprinnelige prisen var et introduksjonstilbud, en kampanjepris eller lignende.

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. 

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode. Abonnement med bindingstid skal betales forskuddsvis for hver periode i bindingstiden. Du vil bli fakturert eller trukket fra ditt betalingskort.

Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet før ny abonnementsperiode starter. 

3. VARIGHET, ENDRING OG OPPSIGELSE

Ditt abonnement fornyes automatisk til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket.

Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode. 

En oppsigelse må gjennomføres på våre nettsider www.noteklubben.no under “Min konto”. 

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse. 

5. ANGRERETT

Ved kjøp av abonnement hos Noteklubben har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser

Du kan gå fra avtalen ved å sende en e-post til vårt kundesenter senest 14 dager etter at kjøp er gjennomført.

6. ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

Notes digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Note vil i den grad det er praktisk mulig, bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles vårt kundesenter. 

NoTe er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

Produktene og tjenestene fra NoTe tilbys uten garantier for deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for bestemt formål, sikkerhet eller riktighet. NoTe tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold. NoTe og våre samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder dog ikke dersom NoTe og våre samarbeidspartnere har påført en abonnent skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.

7. DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler personopplysninger om deg i forbindelse med at du bruker våre tjenester. 

NoTe er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i tjenestene som tilbys av Noteklubben. Du finner fullstendig og detaljert informasjon om NoTes behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring. Der finner du blant annet informasjon om hvilke data vi behandler, formålene med vår behandling av personopplysninger og hvilke valgmuligheter og rettigheter du har. Oppsummeringsvis behandler vi dine personopplysninger for å

  • holde våre tjenester og din Noteklubb-konto sikre

  • utvikle og forbedre våre tjenester, og forstå hvordan de blir brukt

 

Du kan gjøre valg knyttet til behandling av dine personopplysninger på “Min konto” på www.noteklubben.no

8. SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG AKSEPT AV ANNONSEVISNING

Som aktiv og betalende kunde hos NoTe vil vi kunne sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på dine opplysninger. Du anses å være aktiv kunde i 365 dager etter siste aktive abonnement. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester. Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til NoTe, vil du bare motta elektronisk markedsføring (som for eksempel nyhetsbrev) dersom du har gitt særskilt samtykke til det.

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

9. BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE

Ved brudd på disse abonnementsvilkårene forbeholder NoTe seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.

10. KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om våre brukervilkår? Da vil vi gjerne høre fra deg. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på www.note.no.

Du kan administrere abonnementet ditt på “Min konto” på www.noteklubben.no

11. LOVVALG, VERNETING

Tvister som måtte oppstå knyttet til disse brukervilkårene eller tjenestene, skal avgjøres i henhold til norsk rett.

Du kan også bringe en eventuell tvist inn for Forbrukerrådet som kan behandle saken mellom deg og NoTe: https://www.forbrukerradet.no/klageguide/

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler.